Terminis d’entrega

El compromís d’HispanTIC és l’entrega del producte en quatre setmanes a comptar des del moment de celebració de la reunió de treball i l’entrega dels documents i fitxers. Aquest termini s’acostuma a respectar, però sempre poden sorgir imprevistos que facin posposar la data final d’entrega. Així i tot farem tot el possible per complir. Consulti […]

El compromís d’HispanTIC és l’entrega del producte en quatre setmanes a comptar des del moment de celebració de la reunió de treball i l’entrega dels documents i fitxers. Aquest termini s’acostuma a respectar, però sempre poden sorgir imprevistos que facin posposar la data final d’entrega. Així i tot farem tot el possible per complir.

Consulti les Condicions Generals de Contractació per tenir més informació sobre el procés de compra.