Basic Website (WordPress)

€499.00

Català

La seva Empresa necessita una pàgina web de qualitat

Qualsevol empresa o professional autònom necessita una pàgina web que mostri els objectius, productes i serveis que ofereix al seu client potencial. És ja l’element clau de qualsevol estratègia de màrqueting i ha de ser creada i dissenyada d’acord amb la seva la imatge corporativa. Ha de comunicar clarament el missatge pel qual l’usuari ha de recordar a la seva Empresa.

El nostre Pla de Disseny “Web Bàsica” està especialment pensada per a Petites Empreses o Negocis que desitgin tenir una presència seriosa i de qualitat a Internet. Proposem una pàgina web on l’Empresa pugui mostrar els seus serveis o productes, així com la informació de contacte i altres dades d’interès que vulgui donar a conèixer.

Simple i clara, comunica ràpidament l’essencial, brindant al teu negoci o servei presència professional a la xarxa.

La seva pàgina web ha de ser una eina essencial de comunicació amb els seus clients i ha de permetre:

 • Que el client potencial trobi la informació sobre els seus productes i sobre la seva empresa en qualsevol moment del dia des de qualsevol dispositiu connectat.
 • Fidelitzar als seus clients i proveïdors. Escoltar als seus clients. Oferir-assistència en línia.
 • Crear imatge de marca.
 • Augmentar quota de mercat

El Pla de Disseny Web Bàsica inclou:

 • Una pàgina web moderna, professional i de qualitat, realitzada amb WordPress.
 • Amb 8 pàgines.
 • Web de fàcil gestió i actualització per a la seva Empresa.
 • Disseny adaptat a tots els dispositius (mòbils, tauletes i ordinadors).
 • Optimitzada per al Posicionament en cercadors (SEO).
 • Amb Formulari de contacte.
 • Galeria d’Imatges de Productes (si n’hi ha). Imatges sense copyright.
 • Web en 1 idioma.
 • Integració de Botons per compartir en Xarxes Socials.

Español

Su Empresa necesita una Página Web de calidad

Cualquier Empresa o profesional Autónomo necesita una Página Web que muestre los objetivos, productos y servicios que ofrece a su cliente potencial. Es ya el elemento clave de cualquier estrategia de marketing y debe ser creada y diseñada acorde con su la imagen corporativa. Debe comunicar claramente el mensaje por el que el usuario debe recordar a su Empresa.

Nuestro Plan de Diseño “Web Básica” está especialmente pensada para Pequeñas Empresas o Negocios que deseen tener una presencia seria y de calidad en Internet. Proponemos una Página Web dónde la Empresa pueda mostrar sus servicios o productos, así como la información de contacto y otros datos de interés que quiera dar a conocer.

Simple y clara, comunica rápidamente lo esencial, brindando a tu negocio o servicio presencia profesional en la red.

Su Página Web debe ser una herramienta esencial de comunicación con sus clientes y debe permitir:

 • Que el cliente potencial encuentre la información sobre sus productos y sobre su empresa en cualquier momento del día en desde cualquier dispositivo conectado.
 • Fidelizar a sus clientes y proveedores. Escuchar a sus clientes. Ofrecerles asistencia on-line.
 • Crear imagen de marca.
 • Aumentar cuota de mercado

El Plan de Diseño Web Básica incluye:

 • Una Página Web moderna, profesional y de calidad, realizada con el gestor de contenidos líder, WordPress.
 • Página web con 4 apartados esenciales: Equipo,  Historia y Valores de la Empresa, Productos y Servicios y Contacto.
 • Web de fácil gestión y actualización para su Empresa.
 • Diseño adaptado a todos los dispositivos (móviles, tablets y ordenadores).
 • Optimizada para el Posicionamiento en buscadores (SEO).
 • Con Formulario de contacto.
 • Galería de Imágenes de Productos (si los hubiera).
 • Imágenes sin copyright.
 • Web en 1 idioma.
 • Integración de Botones para compartir en Redes Sociales.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Basic Website (WordPress)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.