Landing Page (WordPress)

€299.00

You need a Landing Page if you want to carry out a promotional campaign of your Online Shop or if your Company wants to obtain data from potential customers.

Description

What is a Landing Page?

A Landing Page is a web page designed specifically to convert visitors into “leads” (logs or sales). The operation is simple: we offer something that seduces the user, he will be more willing to leave information through a form or buy a product if with it will get access to this and other interesting content.

Therefore, a “Landing Page” will be essential if your company or Business wants to start an advertising campaign on the Web, for example to sell a certain product, or if you want to attract the attention of your potential audience.

With a Landing Page we can achieve the following objectives:

 • Convert an unknown user into a customer of our Online Store (successful completion of a sale).
 • To convert an unknown user into someone with a name and surname, telephone number and email address to whom we will be able to carry out in the future advertising marketing actions aimed at a possible sale.

What do we offer with the Landing Page Design and Development Plan?

For €399 + VAT we offer you the Design and Development of a successful, results-oriented Landing Page. We do it with a modern, attractive and effective design. It includes:

 • A page adapted to all devices: mobile phones, tablets and computers.
 • A “Call to Action” that impacts users.
 • SEO Optimization in search engines and to carry out campaigns in Google AdWords or Social Networks.
 • A contact form.
 • Attractive photographs and texts.

Català

Què és una Landing Page?

Una Landing Page, o pàgina d’aterratge en català, és una pàgina web dissenyada específicament per convertir visitants en leads (registres o vendes). El funcionament és senzill: si oferim alguna cosa que sedueixi a l’usuari, aquest estarà més disposat a deixar informació a través d’un formulari, si amb això aconseguirà un accés a aquest i altres continguts d’interès.

Per tant, una Landing Page resultarà del tot imprescindible si la seva empresa o Negoci vol començar una campanya publicitària a Internet, per exemple per vendre un determinat producte, o també si vol aconseguir atraure l’atenció del seu públic potencial.

Amb una Landing Page podem aconseguir l’objectiu següent:

 • Convertir un usuari desconegut en client de la nostra Botiga Online (finalitzar una venda amb èxit).
 • Convertir un usuari desconegut en algú amb Nom i Cognoms, Telèfon i Correu Electrònic al qui podrem realitzar en el futur accions publicitàries de màrqueting encaminades cap a una possible venda.

Què oferim amb el Pla de Disseny i Desenvolupament de Landing Page?

Li oferim el Disseny i el Desenvolupament d’una Landing Page d’èxit, orientada als resultats. Ho fem amb un disseny modern, atractiu i eficaç. Inclou:

 • Una Pàgina adaptada per a mòbils, tauletes i l’ordinador.
 • Amb “Call to Action“, una trucada a l’acció en català, que impacti a l’usuari.
 • Optimitzada pel Posicionament SEO als cercadors (SEO) i per dur a terme campanyes a Google AdWords o Xarxes Socials.
 • Amb un Formulari de contacte.
 • Amb fotografies i textos atractius.

Si voleu més informació sobre el que és una Landing Page podeu consultar els següents enllaços:

Español

¿Qué es una Landing Page?

Una Landing Page, o página de aterrizaje en español, es una página web diseñada específicamente para convertir visitantes en “leads” (registros o ventas). El funcionamiento es sencillo: si ofrecemos algo que seduzca al usuario, éste estará más dispuesto a dejar información a través de un formulario o comprar un producto, si con ello conseguirá un acceso a este y otros contenidos de interés.

Por lo tanto, una “Página de Aterrizaje” resultará del todo imprescindible si su empresa o Negocio quiere empezar una campaña publicitaria en Internet, por ejemplo para vender un determinado producto, o también si quiere conseguir atraer la atención de su público potencial.

Con una Landing podemos conseguir los objetivos siguientes:

 • Convertir un usuario desconocido en cliente de nuestra Tienda Online (finalizar una venta con éxito).
 • Convertir un usuario desconocido en alguien con Nombre y Apellidos, Teléfono y Correo Electrónico al que podremos realizar en el futuro acciones publicitarias de marketing encaminadas hacia una posible venta.

Qué ofrecemos con el Plan de Diseño y Desarrollo de Landing Page?

Por 99 € + IVA le ofrecemos el Diseño y el Desarrollo de una Landing Page de éxito, orientada a los resultados. Lo hacemos con un diseño moderno, atractivo y eficaz. incluye:

 • Una Página adaptada a todos los dispositivos: para móviles, tablets y ordenador.
 • Con una “Call to Action“, una “llamada a la acción” en español, que impacte al usuario.
 • Optimizada por Posicionamiento SEO en buscadores y para llevar a cabo campañas en Google AdWords o Redes Sociales.
 • Con un Formulario de contacto.
 • Con fotografías y textos atractivos.

También ofrecemos otros productos relacionados:

 • Si necesita una campaña publicitaria en Google AdWords nosotros podemos gestionarlo por un precio único de 150€/mes+IVA.
 • También hacemos campañas publicitarias en las Redes Sociales: Facebook, Twitter y Instagram.

Algunos ejemplos:

Landing Page

Landing Page

Landing Page

Si necesitan más información sobre las Landing Page pueden consultar los siguientes enlaces:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Landing Page (WordPress)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.