Professional Web design (WordPress)

€999.00

Does your company or business need a reliable and professional website? We will design the website you need. This option is ideal for a Small Business or Business that wants to have a presence on Internet in order for its customers to quickly find their business information on the Web.

Description

Your company needs a Website?

Any company or self-employed professional needs a website to show the objectives, products and services offered to its potential customers. It is already the key element of any marketing strategy and should be created and designed accordingly with your corporate image. You must clearly communicate the message by which the user should remember your Company.

Our Standard Web Design is specially designed for Small Businesses or Businesses that want to have a strong and high-quality presence on the Web. We propose a Web Page where the Company can show its services or products, as well as the contact information and other interesting data that you want to make known.

Simple and clear, it quickly communicates the essential, giving your business a professional presence on the network.

Your website should be an essential tool for communicating with your customers and should allow:

 • The potential customer will find information about your products and your company at any time of the day from any connected device.
 • Loyalty to its customers and suppliers. Listen to your customers. Offer on-line assistance.
 • Create brand image.
 • Increase market share

Our Standard Website Design includes:

 • A modern, professional and high-quality Web Page, created with WordPress.
 • 8 pages of content.
 • Mobile Responsive website design.
 • Gallery.
 • Contact form.
 • Social media integration.
 • Basic SEO.
 • Google Analytics installation.
 • Up to 10 stock images.

If you need a Web Page with superior features, please see our Premium option.

Català

Tota Empresa necessita la seva Web Corporativa

Aquest és el Producte ideal per a PIMES i grans empreses que busquen tenir presència a Internet amb una pàgina web corporativa que representi i comuniqui els valors de l’empresa. I si ja disposen d’una web però volen una renovació, aquest producte és el que estan buscant.

Com dèiem, qualsevol empresa o professional autònom necessita una pàgina web que mostri els objectius, productes i serveis que ofereix al seu client potencial. És ja l’element clau de qualsevol estratègia de màrqueting i ha de ser creada i dissenyada d’acord amb la seva la imatge corporativa. Ha de comunicar clarament el missatge pel qual l’usuari ha de recordar a la seva Empresa.

Simple i clara, comunica ràpidament l’essencial, brindant a la seva Empresa presència professional a la xarxa.

Així doncs, la seva pàgina web ha de ser una eina essencial de comunicació amb els seus clients i ha de permetre:

 • Que el client potencial trobi la informació sobre els seus productes i sobre la seva empresa en qualsevol moment del dia des de qualsevol dispositiu connectat.
 • Fidelitzar als seus clients i proveïdors. Escoltar als seus clients. Oferir-assistència en línia.
 • Crear imatge de marca.
 • Augmentar quota de mercat

El nostre Pla “Web Corporativa” inclou:

 • Pàgina web amb fins a 9 apartats (Exemple: Pàgina Inicial, Presentació de l’Empresa, Equip, Història de l’Empresa, Valors, Productes i Serveis, Formulari i informació de contacte, Bloc, etc.)
 • Dissenyada i Desenvolupada amb WordPress, el gestor de continguts més utilitzat a Internet.
 • Web Corporativa adaptada per a tots els dispositius, inclòs mòbils.
 • Optimitzada per a cercadors (SEO on-page i off-page)
 • Incloem formulari de contacte.
 • Ús d’Imatges sense copyright.
 • Web en 2 idiomes.
 • Amb tots els requisits que marquen les lleis espanyoles (Avís de galetes, Llei de Protecció de Dades i Privacitat).
 • Redacció de continguts originals.
 • Possibilitat d’incloure un Xat per atendre els seus clients en directe.
 • Incloses fins a 3 revisions del projecte.

Español

Toda Empresa necesita su Web Corporativa personalizada

Este es el producto ideal para Empresas de mediano y gran tamaño que buscan tener presencia en Internet seria y profesional con una Página Web a medida que represente y comunique los valores de su empresa. Y si ya disponen de una web pero desean una renovación, este producto es el que están buscando.

Como decíamos, cualquier Empresa o profesional Autónomo necesita una Página Web que muestre los objetivos, productos y servicios que ofrece a su cliente potencial. Es ya el elemento clave de cualquier estrategia de marketing y debe ser creada y diseñada acorde con su la imagen corporativa. Debe comunicar claramente el mensaje por el que el usuario debe recordar a su Empresa.

Simple y clara, comunica rápidamente lo esencial, brindando a su Empresa presencia profesional en la red.

Así pues, su Página Web debe ser una herramienta esencial de comunicación con sus clientes y debe permitir:

 • Que el cliente potencial encuentre la información sobre sus productos y sobre su empresa en cualquier momento del día en desde cualquier dispositivo conectado.
 • Fidelizar a sus clientes y proveedores. Escuchar a sus clientes. Ofrecerles asistencia on-line.
 • Crear imagen de marca.
 • Aumentar cuota de mercado

Nuestro Plan “Web a medida” incluye:

 • Página web con hasta 9 apartados (Ejemplo: Página Inicial, Presentación de la Empresa, Equipo, Historia de la Empresa, Valores, Productos y Servicios, Formulario e información de Contacto, Blog, etc)
 • Diseño y Desarrollo con WordPress, el gestor de contenidos más usado en Internet.
 • Web Corporativa adaptada para todos los dispositivos, incluido móviles.
 • Optimizada para buscadores (SEO on-page y off-page)
 • Incluimos formulario de contacto.
 • Uso de Imágenes sin copyright.
 • Web preparada para varios idiomas.
 • Con todos los requisitos que marcan las Leyes españolas (Aviso de cookies, Ley de Protección de Datos y Privacidad).
 • Redacción de contenidos originales.
 • Posibilidad de incluir un Chat para atender a sus clientes en directo.
 • Incluidas hasta 3 revisiones del proyecto.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Professional Web design (WordPress)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.